loader image
Inscrie-te acum!

Termeni si conditii

 1. DEFINITII SI TERMENI

SCOALADRIVESAFE.RO / SCOALA DE SOFERI “DRIVE SAFE” – este denumirea comerciala a AUTO DANY EMY DRIVE SRL , persoana juridica de nationalitate romana, avand sediul social in Strada Nicolae Pascu nr. 1, Sector 3, Bucuresti, numar de ordine in Registrul Comertului J40/8585/2016 cod unic de inregistrare fiscala 36226751.

Utilizator – orice persoana fizica/juridica inregistrata pe Site, care, prin finalizarea procesului de creare a Contului, si-a dat acordul cu privire la clauzele specifice site-ului din sectiunea Termeni si Conditii Generale.

Site – domeniul scoaladrivesafe.ro si subdomeniile acestuia.

Campanie – actiunea de a expune in scop comercial, un numar finit de Bunuri si/sau Servicii avand un stoc limitat si predefinit, pentru o perioada limitata de timp stabilita de catre Vanzator.

Contract – reprezinta contractul incheiat intre Vanzator si Cumparator, fara prezenta fizica simultana a Vanzatorului si a Cumparatorului. ?

Continut

 • toate informatiile de pe Site care pot fi vizitate, vizualizate sau altfel accesate prin utilizarea unui echipament electronic;
 • continutul oricarui e-mail trimis Cumparatorilor de catre Vanzator prin mijloace electronice si/sau orice alt mijloc de comunicare disponibil;
 • orice informatie comunicata prin orice mijloc de catre un angajat/colaborator al Vanzatorului, Cumparatorului, conform informatiilor de contactare, specificate sau nu de catre acesta;
 • informatii legate de Bunurile si/sau Serviciile si/sau tarifele practicate de Vanzator intr-o anumita perioada;
 • informatii legate de Bunurile si/sau Serviciile si/sau tarifele practicate de catre un tert cu care Vanzatorul are incheiate contracte de parteneriat, intr-o anumita perioada;
 • date referitoare la Vanzator, sau alte date privilegiate ale acestuia.

obtine informatii despre produsele sau serviciile din pagina respectiva.

Raspuns – informatie scrisa care este transmisa Utilizatorului/Clientului/Cumparatorului care a adresat o Intrebare in Site, in pagina unui anumit produs. Raspunsul reprezinta o explicatie oferita de un Utilizator/Client/Cumparator unui alt Utilizator/Client/Cumparator in cadrul unei discutii.

Document prezentele Termene si Conditii.

Newsletter – mijloc de informare periodic, exclusiv electronic, respectiv posta electronica (e-mail, SMS) asupra Bunurilor si Serviciilor si/sau a promotiilor desfasurate de Vanzator intr-o anumita perioada, fara niciun angajament din partea Vanzatorului cu referire la informatiile continute de acesta.

Specificatii – toate specificatiile si/sau descrierile Bunurilor si Serviciilor asa cum sunt precizate in descrierea acestora.

 1. DREPTUL DE PROPRIETATE INTELECTUALA SI INDUSTRIALA

5.1. Continutul, astfel cum este definit in preambul, incluzand dar nelimitandu-se la logo-uri, reprezentari stilizate, simboluri comerciale, imagini statice, imagini dinamice, text si/sau continut multimedia prezentate pe Site, sunt proprietatea exclusiva a Scolii de Soferi “DRIVE SAFE”, acestuia fiindu-i rezervate toate drepturile obtinute in acest sens in mod direct sau indirect (prin licente de utilizare si/sau publicare)- Ionut sa ne confirme acest lucru .

5.2. Clientului/Cumparatorului nu ii este permisa copierea, distribuirea, publicarea, transferul catre terte parti, modificarea si/sau altfel alterarea, utilizarea, legarea la, expunerea, includerea oricarui Continut in orice alt context decat cel original intentionat de Scoala de Soferi “ DRIVE SAFE ”, includerea oricarui Continut in afara Site-ului, indepartarea insemnelor care semnifica dreptul de autor al Scolii de Soferi “ DRIVE SAFE ” asupra Continutului precum si participarea la transferul, vanzarea, distributia unor materiale realizate prin reproducerea, modificarea sau afisarea Continutului, decat cu acordul scris expres al Scolii de Soferi “ DRIVE SAFE ”.

5.3. Orice Continut la care Clientul/Cumparatorul are si/sau obtine acces prin orice mijloc, se afla sub incidenta Documentului, in cazul in care Continutul nu este insotit de un acord de utilizare specific si valid incheiat intre Scolii de Soferi “ DRIVE SAFE ” si acesta, si fara nicio garantie implicit sau expres formulata din partea Scolii de Soferi “ DRIVE SAFE ” cu referire la acel Continut.

5.4. Clientul/Cumparatorul poate copia, transfera si/sau utiliza Continut numai in scopuri personale sau non-comerciale, numai in cazul in care acestea nu intra in conflict cu prevederile Documentului.

 1. CONFIDENTIALITATE

8.1. Scoala de Soferi “ DRIVE SAFE ” va pastra confidentialitatea informatiilor de orice natura pe care le furnizati. Dezvaluirea informatiilor furnizate se va putea face doar in conditiile mentionate in prezentul Document.

8.2. Nicio declaratie publica, promovare, comunicat de presa sau orice alt mod de dezvaluire catre terte parti nu va fi facuta de Cumparator/Client cu privire la Comanda/Contract fara consimtamantul prealabil scris al Vanzatorului.

8.3. Prin transmiterea de informatii sau materiale prin intermediul acestui site, oferiti Vanzatorului acces nerestrictionat si irevocabil la acestea, dreptul de a utiliza, reproduce, afisa, modifica, transmite si distribui aceste materiale sau informatii. Sunteti, de asemenea, de acord ca Vanzatorul sa poata utiliza liber, in interes propriu, aceste informatii, idei, concepte, know-how-uri sau tehnici pe care ni le-ati trimis prin intermediul Site-ului. Scoala de Soferi “DRIVE SAFE” nu va constitui subiect de obligatii referitoare la confidentialitatea informatiilor trimise, daca legislatia in vigoare nu prevede alte specificari in acest sens.

8.4. Prin inscrierea in baza de date a Scolii de Soferi “ DRIVE SAFE ”, Clientul/Cumparatorul isi ofera consimtamantul expres, in limitele legislatiei in vigoare, de a fi contactat de catre terti, parteneri ai Scolii de Soferi “ DRIVE SAFE ”: furnizori de servicii de marketing, alti furnizori de servicii in vederea indeplinirii obiectului Contractului incheiat intre Cumparator si Vanzator, precum si de agentii de stat, guvernamentale, atunci cand legislatia specifica prevede acest lucru; cat si de alte companii cu care Scoala de Soferi “ DRIVE SAFE ” poate dezvolta programe comune de ofertare pe piata a Bunurilor si/sau a Serviciilor etc.

 1. PUBLICITATE

9.1. Newsletterele Scolii de Soferi “ DRIVE SAFE ” sunt transmise prin intermediul partenerilor specializati si agreati de Scoala de Soferi “ DRIVE SAFE ”. Astfel, sunt asigurate confidentialitatea si securitatea informatiilor.

9.3. Renuntarea la primirea Newslettere-lor nu implica renuntarea la acceptul dat pentru prezentul Document.

PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

16.2. Conform cerintelor Legii nr. 677/2001 pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date, modificata si completata, “Scoala de Soferi DRIVE SAFE ” are obligatia de a administra in conditii de siguranta si numai pentru scopurile specificate, datele personale pe care ni le furnizezi.

16.3. Scopul colectarii datelor este:

– identificarea in baza de date a cursantului, completarea fisei de scolarizare conform legiuitor- de verificat.

– trimiterea de Newslettere si/sau alerte periodice, prin folosirea postei electronice (e-mail, SMS)

– de cercetare de piata, de urmarire si monitorizare a vanzarilor si comportamentul Clientului/Cumparatorului.

16.5. Prin citirea Documentului ati luat la cunostinta faptul ca va sunt garantate drepturile prevazute de lege, respectiv dreptul la informare, dreptul de acces la date, dreptul de interventie, dreptul de opozitie, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale, dreptul de va adresa justitiei in caz de incalcare a drepturilor   garantate de Legea 677/2001 pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date.

16.8. De asemenea, Scoala de Soferi “ DRIVE SAFE ” poate furniza datele cu caracter personal ale Cumparatorului altor companii cu care se afla in relatii de parteneriat, dar numai in temeiul unui angajament de confidentialitate din partea acestora si numai in scopurile mentionate la punctul 16.3., prin care garanteaza ca aceste date sunt pastrate in siguranta si ca furnizarea acestor informatii personale se face conform legislatiei in vigoare, dupa cum urmeaza: furnizorilor de servicii de curierat, furnizorilor de servicii de marketing, furnizorilor de servicii de plata/bancare, telemarketing sau alte servicii, furnizate de companii cu care putem dezvolta programe comune de ofertare pe piata a Bunurilor si Serviciilor noastre, asigurători.

16.10. Informatiile Cumparatorului cu caracter personal pot fi furnizate si catre Parchetul General, Politie, instantele judecatoresti si altor organe abilitate ale statului, in baza si in limitele prevederilor legale si ca urmare a unor cereri expres formulate.

 1. FORTA MAJORA

17.1. Nici una din parti nu va fi raspunzatoare pentru neexecutarea obligatiilor sale contractuale, daca o astfel de neexecutare la termen si/sau in mod corespunzator, total sau partial este datorata unui eveniment de forta majora. Forta majora este evenimentul imprevizibil, in afara controlului partilor si care nu poate fi evitat.

17.2.  Daca in termen de 15 (cincisprezece) zile de la data producerii lui, respectivul eveniment nu inceteaza fiecare parte va avea dreptul sa notifice celeilalte parti incetarea de plin drept a Contractului fara ca vreuna dintre ele sa poata pretinde celeilalte alte daune-interese.

 1. LEGEA APLICABILA – JURISDICTIA

Prezentul Contract este supus legii romane. Eventualele litigii aparute intre Scoala de Soferi “ DRIVE SAFE ” si Clienti / Cumparatori se vor rezolva pe cale amiabila sau, in cazul in care aceasta nu va fi posibila, litigiile vor fi solutionate de instantele judecatoresti romane competente din Municipiul Bucuresti.

 1. DURATA STOCARII DATELOR DVS.

Va vom pastra datele doar atat timp cat ele vor fi necesare, luand in considerare urmatoarele:

 1. Scopul si utilizarea informatiilor dumneavoastra atat in prezent cat si in viitor, spre exemplu daca este necesar sa continuam stocarea acelor informatii pentru a continua sa ne indeplinim obligatiile in baza unui contract cu dvs. sau sa va contactam in viitor
 2. Daca avem obligatia leagala de a continua prelucrarea informatiilor.
 3. Nivelurile de risc, cost si responsabilitate implicate in continuarea detinerii informatiilor.
 4. Cat de greu este sa ne asiguram ca informatiile pot fi actuale si exacte.
 5. Orice circumstante inconjuratoare relevante.

Securitatea datelor cu caracter personal.

Societatea noastra recunoaste importanta respectarii tuturor procedurilor legale necesare, legate de securitatea datelor cu caracter personal si a luat in acest sens masuri necesare pentru a oferi un nivel optim de siguranta. Toate informatiile legate de datele personale ale utilizatorilor/abonatilor/clientilor, sunt tratate ca date confidentiale. Societatea utilizeaza metode si tehnologii de securitate, impreuna cu politici aplicate salariatilor si proceduri de lucru, care protejeaza datele confidentiale pe care utilizatorii/abonatii/clientii le ofera prin intermediul website-ului sau in orice altfel (e-mail, ori telefonic). Luam masuri tehnice si organizatorice adecvate pentru a va asigura informatiile si pentru a proteja impotriva utilizarii neautorizate sau ilegale si a pierderii su distrugerii accidentale. Transmiterea informatiilor pe internet nu este in intregime sigura si daca ne transmiteti informatii prin intermediul internetului faceti acest lucru in intregime pe propriul risc. Nu putem fi responsabili pentru nici un fel de cheltuieli, pierderi de profit, prejudicii ale reputetiei, daune, datorii sau orice alta forma de pierdere sau prejudiciu suferita de dvs.ca rezultat al deciziei dvs. de a ne transmite informatii prin astfel de mijloace. Drepturile persoanei vizate:

Sub rezerva unor restrictii privind anumite drepturi, beneficiati de dreptul de acces, de interventie asupra datelor, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale si dreptul de a va adresa justitiei. Totodata aveti dreptul sa va opuneti prelucrarii datelor personale care va privesc si sa solicitati stergerea datelor. In cazul in care solicitati acces la informatiile dvs. suntem obligati sa folosim toate masurile rezonabile pentru a va verifica identitatea inaite de a face acest lucru reducand astfel riscul de frauda de identitate, de furt de identitate sau acces general neautorizat la informatiile dumneavoastra. Aveti de asemena urmatoarele drepturi:

Sa obiectati la utilizarea sau prelucrarea informatiilor de catre noi pentru a indeplini o sarcina de interes public sau in interesul nostru legitim, inclusiv “profilarea” comportamentului.

Sa obiectati utilizarea sau prelucrearea datelor dvs. In scopuri de marketing direct.

Pentru exercitarea acestor drepturi, va puteti adresa cu o cerere scrisa, datata si semnata la adresa de mail office@scoaladrivesafe.ro sau la adresa sediului social al societatii, din Strada Nicolae Pascu nr. 1, Sector 3, Bucuresti.