OFERTA
„BLACK FRIDAY”

Perioada de valabilitate: 19 noiembrie 2021 ora 00:00 -23:59

ORGANIZATORUL CAMPANIEI
Organizatorul campaniei ”Black Friday” (denumita in continuare ”Campania”) este S.C.AUTO DANY EMY DRIVE S.R.L. (desemnata in cele ce urmeaza sub titulatura ”Organizator”), societate comerciala organizata potrivit legii romane, cu sediul social in Strada Nicolae Pascu nr. 1, Sector 3, Bucuresti, Cod Unic de Înregistrare 36226751, Nr. Înmatriculare J40/8585/2016
DURATA CAMPANIEI
Campania se desfasoara in data de 19 noiembrie 2021 de la ora 00:00 pana la ora 23:59.

DREPTUL DE PARTICIPARE
La Campanie poate participa orice persoana fizica avand varsta minima de 17 ani si 9 luni (numita in continuare ”Participant”) .

MECANISMUL CAMPANIEI
Campania consta in aplicarea unor reduceri de pana la 20 (douazeci)% la pretul de vanzare al acelor pachete care sunt semnalizate corespunzator pe site.
Participantii vor putea alege un singur pachet in nume propriu , nu se fac inscrieri in numele altor persoane. Organizatorul isi rezerva dreptul de a refuza sau anula inscrierile care nu respecta aceasta conditie.
Campania NU se cumuleaza cu alte oferte promotionale si/sau oferte speciale si/sau campanii publicitare si/sau alte reduceri de pret acordate de Organizator, indiferent de modalitatea de acordare a acestora (inclusiv, dar fara a se limita la card cadou, alte carduri valorice / vouchere aferente altor campanii publicitare),cu exceptia ofertelor de achizitie in rate.
Participantii inscrisi prin e-mail sau telefon in data de 19.11.2021 intre orele 00:00 si 23:59 , au la dispozitie 5 zile lucratoare sa finalizeze inscrierea la sediul scolii din strada Strada Nicolae Pascu nr. 1, Sector 3, Bucuresti , termenul limita fiind vineri 26.11.2021 ora 18:00.

FORTA MAJORA

In orice situatie de forta majora care impiedica sau intarzie, total sau partial, executarea si/sau continuarea Campaniei, Organizatorul va fi exonerat de orice raspundere privind indeplinirea obligatiilor sale pentru perioada in care aceasta va fi impiedicata.

INTRERUPEREA, MODIFICAREA, SUSPENDAREA SI INCETAREA CAMPANIEI

Organizatorul isi rezerva dreptul de a suspenda, modifica, prelungi sau intrerupe definitiv in orice moment Campania, dar nu inainte de a informa publicul online pe www.scoaladrivesafe.ro

PROTECTIA DATELOR PERSONALE
Prelucrarea datelor cu caracter personal are loc in baza Regulamentului nr. 679 din 27 aprilie 2016, privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date, denumit in continuare RGPD.

Prin participarea la Campanie online pe scoaladrivesafe.ro, Participantii sunt de acord cu prelucrarea datelor cu caracter personal in scopul oferirii produselor comercializate de Organizator. Aceasta prelucrare are ca temei art. 6 alin. 1 lit. b (executarea unui contract) si lit. c (indeplinirea unei obligatii legale) din Regulamentul RGPD.

Participantilor la Campanie le sunt garantate drepturile prevazute de RGPD, respectiv dreptul de acces, la rectificare, la stergea datelor, la restrictionarea prelucrarii, la portabilitatea datelor, dupa caz, la opozitie, dreptul de a nu face obiectul unui proces individual automatizat, inclusiv crearii de profiluri care ii privesc sau ii afecteaza in mod similar, intr-o masura semnificativa si dreptul de a-si retrage consimtamantul daca prelucrarea are loc in baza acestuia, ulterior, in mod usor si gratuit, retragerea urmand sa produca efecte numai pentru viitor.

Informatiile privind prelucrarea datelor personale pentru inscrierea online de pe scoaladrivesafe.ro sunt disponibile la https://www.scoaladrivesafe.ro/privacy/

Pentru orice informatii sau solicitari de exercitare a drepturilor referitor la prelucrarea datelor cu caracter personal, persoana vizata se poate adresa Organizatorului:

prin e-mail la adresa contact@scoaladrivesafe.ro;
prin posta sau curier la adresa: Strada Nicolae Pascu nr. 1, Sector 3, Bucuresti, cu mentiunea ”In atentia Responsabilului cu protectia datelor Drive Safe”.

TEMEIUL LEGAL
Prezentul Regulament este in conformitate cu prevederile O.G. nr. 99/2000 privind comercializarea produselor si serviciilor de piata, H.G. nr. 333/2003 cuprinzand Norme metodologice de aplicare a O.G. nr. 99/2000 privind comercializarea produselor si serviciilor de piata si Regulamentului (UE) nr. 2016/679 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date si de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protectia datelor).

ALTE REGLEMENTARI

In caz de tentativa de frauda, abuz sau acte indreptate impotriva si/sau la adresa sa, Organizatorul isi rezerva dreptul de a lua toate masurile necesare pentru remedierea situatiei si tragerea la raspundere in conditiile legii a celor vinovati.

Organizatorul nu isi asuma responsabilitatea pentru imposibilitatea participarii la Campanie din cauza unor erori sau cauze care nu depind direct de Organizator, cum ar fi defectiuni tehnice ale furnizorului de servicii de internet etc.

AllEscort