Regulamentul Oficial al concursului “ Giveaway ”
Secțiunea 1: Organizatorul concursului
Concursul “ Giveaway ” este organizat de AUTO DANY EMY DRIVE SRL , persoana juridica de nationalitate romana, avand sediul social in Strada Nicolae Pascu nr. 1, Sector 3, Bucuresti, numar de ordine in Registrul Comertului J40/8585/2016 cod unic de inregistrare fiscala 36226751.

Concursul se va desfășura conform prezentului Regulament ale cărui prevederi sunt obligatorii pentru toți participanții. Organizatorul își rezervă dreptul de a modifica sau schimba regulamentul, cu obligația de a anunța publicul în mod oficial, în aceeași manieră în care a fost făcută și informarea inițială.

Secțiunea 2: Locul și data desfășurării concursului
Concursul “Giveaway- ” se va desfășura din data 11.04.2022 ora 12:00 până la data de 22.04.2022 ora 23:59. Pagina de concurs se află la adresa www.scoaladrivesafe.ro/giveaway

Secțiunea 3: Drepturi și condițiile de participare
La acest concurs pot participa toate persoanele fizice, indiferent de naționalitate, domiciliu, rasă, sex sau religie, rezidente în România, care respectă condițiile prezentului regulament și care urmează indicațiile prezente în acest regulament pentru a-și valida participarea. Nu pot participa organizatorii concursului sau rudele de gradul I ale acestora. Participarea la acest concurs are valoare de acceptare integrală, liber consimțită și în afara oricărei constrângeri a prevederilor prezentului regulament. Dreptul de participare aparține exclusiv participantului care îndeplinește condițiile impuse de Regulament. Dreptul de participare la concurs este anulat în cazul în care o persoană furnizează date sau informații false, eronate sau necorespunzătoare în completarea datelor personale.

Secțiunea 4: Protecția datelor personale
Tuturor participanților le sunt garantate drepturile în conformitate cu Legea 677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date, respectiv dreptul la informare, dreptul de acces la date, dreptul de intervenție, dreptul de opoziție, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale și dreptul de a se adresa justiției. Organizatorul va utiliza datele persoanale furnizate de către participanți la înscrierea în concurs exclusiv în scopul anunțării și identificării câștigătorului cat si in prezentarea unor viitoare oferte si promotii prin email .

Secțiunea 5: Mecanismul concursului
Utilizatorii vor afla de concurs de pe canalele oficiale scoaladrivesafe.ro

Website: https://scoaladrivesafe.ro/giveaway/

Pagina Facebook: https://www.facebook.com/drivesafescoaladesoferi

Pagina Instagram: https://www.instagram.com/scoala.drive.safe/

Utilizatorii se pot înscrie în concurs în perioada 11.04.2022 ora 12:00 până la data de 22.04.2022 ora 23:59

Modalitatea de înscriere este simplă și sunt necesare: ,un cont de Facebook , un Cont de Instagram, Nume, Prenume, E-Mail, număr de telefon.

Secțiunea 6: Premiile concursului
Premiul concursului consta in cursuri gratuite pentru obtinerea permisului de conducere

Extragerea va avea loc in data de 23 .04.2022 . Extragerea va fi inregistrata video si urcata apoi pe pagina de facebook https://www.facebook.com/drivesafescoaladesoferi si pe site-ul www.scoaladrivesafe.ro.
Toți participanții la concurs trebuie să îndeplinească condițiile Regulamentului.
Se va extrage un singur castigator si 3 rezerve .

Secțiunea 8: Notificarea și predarea premiilor
Câstigătorului concursului ii se va aduce la cunoștință rezultatul concursului în momentul extragerii. Va fi sunat pe numărul de telefon cu care s-a înscris. În cazul în care nu răspunde, vom contacta rezervele in ordinea extragerii pana cand premiul va fi atribuit.

Câștigătorul va intra personal în posesia premiului după cel mult 3 luni de la anunțarea acestora, astfel: Câștigătorul va primi premiul personal ,la sediul scolii.

Secțiunea 9: Drepturi de autor
Participantul este unic responsabil asupra oricăror consecințe directe sau indirecte ce pot apărea ca urmare a postării unor imagini inadecvate sau cu drepturi de autor.

Secțiunea 10: Încetarea concursului
Prezentul Concurs va înceta de drept după organizarea extragerii , la data de 23.04.2022 . Organizatorul își rezervă dreptul de a pune capăt Concursului anterior datei respective, exclusiv în cazul în care, din motive obiective sau independente de voința și controlul Organizatorului, continuarea Concursului nu ar mai fi posibilă.

Secțiunea 11: Regulamentul concursului
Regulamentul Concursului este disponibil aici, și poate fi accesat din pagina de înscriere la concurs. Prin participarea la acest Concurs, participanții sunt de acord să se conformeze acestui Regulament.

Secțiunea 12: Taxe și impozite aferente
Organizatorul se oblige sa calculeze, sa retina si sa vireze impozitul datorat precum si contributiile sociale aferente venitului obtinut de catre castigator, in conformitate cu Legea 571/2003 privind codul fiscal, orice alte obligatii de natura fiscala sau de orice alta natura fiind in sarcina exclusiva a castigatorului.

Secțiunea 13: Litigii
În cazul unor litigii apărute întreOrganizator și participanții la concurs, acestea vor fi soluționate pe cale amiabilă. Dacă nu este posibilă rezolvarea litigiilor pe cale amiabilă, părțile implicate în litigiu vor înainta litigiul spre soluționare instanțelor române competente.

Secțiunea 14: Alte prevederi
Participarea la acest concurs implică obligativitatea participanților de a respecta prevederile prezentului Regulament și legislației aplicabile. Prin comunicarea datelor personale în modalitățile indicate în mod expres prin Regulament, participanții și câștigătorii își exprimă acordul expres și neechivoc ca datele lor personale să intre în baza de date a Organizatorului. Acestea sunt, Numele și Prenumele, numărul de telefon și adresa de mail.

AllEscort